top of page

Co zyskasz?

Początek: Czwartek, 04.02.2021
Koniec: Czwartek, 18.02.2021
Czas trwania3x 3h, 17:00-20:00
Gdzie: online

KadraJoanna Bratkowska
Warunek przystąpienia

-jesteś osobą pełnoletnią

-jesteś bliskim młodej osoby z Poznania, u której rozpoznano zaburzenie psychiczne
-dostarczysz wypełniony formularz rekrutacyjny

EFRR_Samorzad_kolor-PL.jpg

Projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Wspólna droga ku zdrowiu,
czyli trening dla bliskich osób chorujących

Jesteś rodzicem lub przyjacielem młodej osoby, u której rozpoznano zaburzenie psychiczne? Chcesz wesprzeć ją i uczestniczyć w jej procesie zdrowienia? Pragniesz zdobyć wiedzę i kompetencje, które pomogą Ci lepiej sobie radzić z trudnościami wspierania osoby z zaburzeniem psychicznymi? Ten trening powstały z myślą o Tobie.

 zdobędziesz niezbędną wiedzę na temat zaburzeń psychicznych

- poznasz potrzeby bliskich w krytycznych momentach zaburzenia/choroby

- odkryjesz wpływ zaburzenia bliskiej osoby na różne sfery życia członków rodziny

- poznasz metody rozwiązywania problemów oraz efektywnej komunikacji

- dowiesz się, w jaki sposób pomagać osobie z zaburzeniem w procesie jej zdrowienia

- stworzysz indywidualny plan rozwiązywania kryzysów oraz zapobiegania nawrotom

- treści treningu zostaną przystosowane do potrzeb grupy

Rodzina w potrzebie I  –

obiektywne i subiektywne obciążenia

 

Podczas pierwszego spotkania dowiesz się, jakie są emocjonalne etapy dochodzenia do siebie u osób doświadczających zaburzenia psychicznego. Poznasz perspektywę osoby z zaburzeniem – jej odczucia, problemy z poczucie własnej wartości i tożsamości oraz fazy przystosowywania się do zażywanych leków. Nauczysz się radzić sobie z trudnymi emocjami oraz utrzymać równowagę pomiędzy zaspokajaniem potrzeb wszystkich członków rodziny.

Rodzina w potrzebie II –


warsztaty umiejętności

 

Drugie spotkanie pozwoli Ci zdobyć umiejętność skutecznej komunikacji i rozwiązywania problemów w kontakcie z chorą osobą. Dowiesz się, jak  ustanawiać granice – kiedy wyręczać, a kiedy wspierać jej samodzielność. Nauczysz się aktywnie słuchać oraz wyrażać siebie.

Droga ku zdrowiu -

 

praktyczne informacje nt. systemu pomocy i procesu zdrowienia

 

Ostatnie spotkanie pomoże Ci stworzyć indywidualny plan rozwiązywania kryzysów oraz zapobiegania nawrotom. Poznasz podstawowe zasad powrotu na ścieżkę zdrowia oraz zapoznasz się z dostępną ofertę pomocy specjalistów.

bottom of page