Justyna Mingielewicz

Psycholog

Psycholożka i psychoterapeutka pracująca w nurcie integratywnym, terapeutka pracy z trauma metodą Somatic Experiencing w trakcie szkolenia. Trenerka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z grupami osób z niepełnosprawnością, zaburzeniami natury psychicznej i ich otoczeniem, a także z rodzinami zastępczymi i w środowisku biznesowym. Prowadzi psychoterapię indywidualna oraz par. 

Katarzyna Lisiak

Psycholog

Psycholog, psychoterapeutka. Od 2014 roku pracuje terapeutycznie z pacjentami z zaburzeniami nastroju i zaburzeniami osobowości w nurcie psychodynamicznym. Od 2010 roku prowadzi różnorodne warsztaty i treningi psychologiczne, m.in. dla studentów, kobiet w ciąży, matek powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, serniorów, opiekunów pacjentów cierpiących na choroby otępienne oraz dla osób zmagających się z problemami psychicznymi. Od 2018 roku współpracuje z Fundacją CISZUM i Stowarzyszeniem na Tak w zakresie psychoedukacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i ich bliskich. 

Kinga Kaczmarczyk

Doradca zawodowy

Wyspecjalizowany doradca kariery z 16 - letnim stażem w prowadzeniu doradztwa zawodowego i w zakresie przedsiębiorczości. Magister psychologicznego doradztwa zawodowego i personalnego, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań. Certyfikowany praktyk w zakresie posługiwania się zaawansowanymi technikami coachingowymi. Autorka poradników dla osób poszukujących pracy, kadry dydaktycznej szkół i doradców zawodowych.

Marta
Miszewska

Psycholog

 

Psycholog, psychoterapeuta. Terapeutycznie pracuje od 2012 roku, pomagając pacjentom z zaburzeniami osobowości, nastroju, odżywiania, po różnego rodzaju kryzysach życiowych. Prowadzi terapię w nurcie psychodynamicznym dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Pracuje psychoedukacyjnie z rodzicami oraz z grupami, prowadząc poradnictwo psychologiczne, warsztaty psychologiczne oraz grupy wsparcia. Edukacją młodych dorosłych zajmuje się od 2010 roku.

Anna
Nycz

Psycholog

 

Psycholożka, trenerka grupowa. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zajmuje się prowadzeniem zajęć grupowych dla młodzieży w poznańskim Monarze. Doświadczenie zdobywała w Polsce, głównie w obszarze psychologii klinicznej i we Francji, w zakresie pomocy psychologicznej dla kobiet w ciężkiej sytuacji życiowej i ich dzieci.  Obecnie w procesie certyfikacji trenerskiej w warszawskim Laboratorium Psychoedukacji, bierze udział w konferencjach, publikuje artykuły naukowe o tematyce psychologiczno - kulturowej. Związana również zawodowo z Fundacją Spotkanie i Tworzenie, gdzie tworzy i koordynuje warsztaty dla różnych grup wiekowych z obszaru edukacji kulturowej.

Marika
Witkoś

Psycholog

Psycholog, w trakcie procesu certyfikacji na seksuologa klinicznego oraz szkolenia psychoterapeutycznego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia przy UAM w Poznaniu (dwie specjalizacje: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz seksuologia kliniczna). Ukończyła studia podyplomowe "Seksuologia kliniczna: Opiniowanie, Edukacja, Terapia" przy UAM. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni KATHARSIS, Ośrodku Pomocy Psychiatrycznej i Psychologicznej Amonaria, Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Joanna Wróbel

Psycholog

Psycholog prowadzący warsztaty "Wchodzenie w dorosłość"; od ponad sześciu lat pracuje z osobami dotkniętymi chorobami nowotworowymi zapewniając kompleksową opiekę w zakresie interwencji kryzysowej, psychoedukacji, wsparcia psychologicznego-również dla członków rodziny. Osoba pierwszego kontaktu w Ośrodku dla Pokrzywdzonych Przestępstwem;   prowadziła spotkania indywidualne dla osób wykluczonych z rynku pracy z powodu niepełnosprawności fizycznej i psychicznej w celu aktywizacji zawodowej.

Agata
Popławska

Psycholog

Psycholog, socjoterapeuta z ponad 5-letnim stażem pracy. Doświadczony trener warsztatów psychologiczno – edukacyjnych, absolwentka Psychodynamicznego Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży, członek Polskiego Towarzystwa Socjoterapeutów, wychowawca wypoczynku, Trener Treningu Umiejętności Społecznych I i II stopnia, absolwentka Szkoły Muzycznej I Stopnia, absolwentka psychologii na UAM w Poznaniu. Swoje pierwsze kroki stawiała prowadząc warsztaty psychologiczno – artystyczne oraz socjoterapeutyczne w placówce wsparcia dziennego Świetlicy Kreatywnej w Fundacji ARS. Obecnie pracuje jako psycholog szkolny, prowadzi własną praktykę oraz uczestniczy w wielu projektach z obszaru zdrowia psychicznego. Współzałożycielka Projektu Ferajna, działalności skupiającej się na warsztatach artystycznych dla dzieci z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego oraz edukacji artystycznej.

Joanna Bratkowska

Psycholog

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta. Doświadczenie kliniczne zdobyłam pracując od roku 2001 kolejno: w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, w Środowiskowym Domu Samopomocy Zielone Centrum w Poznaniu oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego na terenie miasta Poznania, zajmuję się diagnostyką psychologiczną, terapią indywidualną, poradnictwem psychologicznym oraz psychoedukacją. Prywatnie jestem miłośniczką dalekich podróży i wycieczek rowerowych.

TRENERZY

 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook

Kontakt

Szkoła Radzenia Sobie

ul. Grunwaldzka 19, 
60-782 Poznań

nr tel. +48 579 649 960

szkolaradzeniasobie@ciszum.pl