top of page

Ekspertami przez doświadczenie są osoby, które same zmagały się z problemami natury psychicznej lub osoby bliskie (rodzice, rodzeństwo, partnerzy, przyjaciele, znajomi), które towarzyszą osobom chorującym w ich codziennym funkcjonowaniu.

Eksperci przez doświadczenie współprowadzą razem ze specjalistami zajęcia grupowe lub udzielają wsparcia indywidualnego.

 

Eksperci przez doświadczenie, prowadząc razem ze specjalistami warsztaty, treningi i grupy wsparcia, dzielą się własną historią i przeżyciami, w istotny sposób wspomagając proces zdrowienia.

Zostań Ekspertem przez Doświadczenie

EKSPERCI PRZEZ DOŚWIADCZENIE

Szkolenie podstawowe obejmuje 24 godziny zajęć warsztatowych. Istnieje możliwość współpracy z wykorzystaniem nabytej wiedzy w praktyce.

Tematyka zajęć:

- rola eksperta przez doświadczenie;
- zasady udzielania wsparcia;
- etapy zdrowienia;
- obszary pracy ekspertów przez doświadczenie;
- wstępne przygotowanie do prowadzenia zajęć;
- wsparcie indywidualne;
- bezpieczeństwo i granice.


W ramach swojej działalności Fundacja CISZUM od 5 lat prowadzi warsztaty, treningi, grupy wsparcia i inne formy pomocy dla osób, które mają za sobą doświadczenie trudności natury psychicznej oraz ich bliskich. W tych działaniach wspierają nas Eksperci przez Doświadczenie.

 

Do zadań Ekspertów w fundacji należą:

- prowadzenie zajęć wraz ze specjalistami (warsztaty, treningi);

- uczestnictwo w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia różnego typu zajęć i superwizjach;

- wspieranie osób doświadczających trudności psychicznych, a także ich bliskich, w dbaniu o zdrowie psychiczne.

Udział w szkoleniu poprzedza rozmowa kwalifikująca.

Jeśli chcesz zostać Ekspertem, ale termin szkolenia Ci nie odpowiada, skontaktuj się z nami! Umówimy dogodną datę spotkania.


O datach szkoleń będziemy informować bliżej terminu.

bottom of page