PARTNERZY NASZEJ SZKOŁY

Fundacja CISZUM

Środowiskowe Centrum Zdrowia

Psychicznego Poznań Północ

Sprawa na Tak

Środowiskowe Centrum Zdrowia

Psychicznego w Swarzędzu

Facebook

Kontakt

Szkoła Radzenia Sobie

ul. Grunwaldzka 19, 
60-782 Poznań

nr tel. +48 579 649 960

szkolaradzeniasobie@ciszum.pl