top of page

POZNAŃ

Zajęcia odbywają się w ramach projektu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Życie po Diagnozie
 

Program zajęć dla osób po kryzysie psychicznym
(10 spotkań)

Początek: 

Koniec:


O której:

Gdzie:

Środa, 05.04.2023

Środa, 14.06.2023

18:00-20:00

CK Zamek, p. 314

 

Myśli automatyczne
 

Wykład psychoedukacyjny
(jedno spotkanie)

 

Początek: 

Koniec:


O której:

Gdzie:

Środa, 26.04.2023

15:30-17:30

 

CK Zamek, p. 314

Oswoić wewnętrzną burzę

Trening zarządzania emocjami
(3 spotkania) 

 

Początek: 

Koniec:


O której:

Gdzie:

Środa, 05.04.2023

Środa, 19.04.2023

15:30-17:30

CK Zamek, p. 314

Nie bać się bać
 

Trening zarządzania lękiem
(trzy spotkania)

 

Początek: 

Koniec:


O której:

Gdzie:

Środa, 10.05.2023

Środa, 24.05.2023

15:30-17:30

CK Zamek, p. 314

Grupa wsparcia

Dla osób chorujących i zdrowiejących
(10 spotkań)

 

Początek: 

Koniec:


O której:

Gdzie:

Czwartek, 06.04.2023

Czwartek, 15.06.2023

18:00-20:00

CK Zamek. p.314

Bliżej i bezpieczniej
 

Trening budowania relacji
(trzy spotkania)

 

Początek: 

Koniec:


O której:

Gdzie:

Środa, 31.05.2023

Środa, 14.06.2023

15:30-17:30

CK Zamek, p. 314

bottom of page