top of page
Tego kursu nie można już zarezerwować.

Warsztat Technik Relaksacji 28.08

  • Zakończony
  • CK Zamek pok. 314, ul. Św Marcin 80/82

Dane kontaktowe

+48 579 649 960

szkolaradzeniasobie@ciszum.pl

pokój 314 Święty Marcin 80/82, Poznań, Poland

bottom of page