GRUPY WSPARCIA

Grupy wsparcia to działania samopomocowe. Osoby o podobnych problemach lub
doświadczeniach spotykają się, aby wspólnie wspierać się w kryzysie psychicznym dotyczącym ich samych lub ich rodzin. Rozmowa i wzajemna pomoc pozwoli Ci uporać się z poczuciem duchowego wyobcowania i towarzyskiej izolacji. Grupy prowadzone są przez Ekspertów przez doświadczenie.

GRUPA WSPARCIA

dla bliskich osób chorujących

Początek: 

Koniec:


O której:

Gdzie:

Czwartek, 08.09.2022

Czwartek, 24.11.2022

18:00-20:00

online

GRUPA WSPARCIA

dla osób po kryzysie psychicznym

Początek: 

Koniec:


O której:

Gdzie:

CK Zamek, p. 314

Razem raźniej

klub socjoterapeutyczny dla osób chorujących

Początek: 

Koniec:


O której:

Gdzie:

Piątek, 18.06.2021

Co piątek

16:00-19:00

ul. Tymienieckiego 34, Poznań