GRUPY WSPARCIA

Grupy wsparcia to działania samopomocowe. Osoby o podobnych problemach lub
doświadczeniach spotykają się, aby wspólnie wspierać się w kryzysie psychicznym dotyczącym ich samych lub ich rodzin. Rozmowa i wzajemna pomoc pozwoli Ci uporać się z poczuciem duchowego wyobcowania i towarzyskiej izolacji. Grupy prowadzone są przez Ekspertów przez doświadczenie.

GRUPA WSPARCIA

dla osób doświadczających problemów pschicznych

Początek: 

Koniec:


O której:

Gdzie:

informacje wkrótce


infromacje wkrótce


informacje wkrótce


infrormacje wkrótce

GRUPA WSPARCIA

dla bliskich osób chorujących

Początek: 

Koniec:


O której:

Gdzie:

Czwartek, 05.11

Czwartek, 21.01

18:00-20:00

Tymienieckiego 34,  Poznań

GRUPA WSPARCIA

dla młodzieży doświadczającej problemów psychicznej

Początek: 

Koniec:


O której:

Gdzie:

wkrótce

GRUPA WSPARCIA

dla rodziców dzieci i młodzieży po kryzysie psychicznym

Początek: 

Koniec:


O której:

Gdzie:

wkrótce

Facebook

Kontakt

Szkoła Radzenia Sobie

ul. Grunwaldzka 19, 
60-782 Poznań

nr tel. +48 579 649 960

szkolaradzeniasobie@ciszum.pl