GRUPY WSPARCIA

Grupy wsparcia to działania samopomocowe. Osoby o podobnych problemach lub
doświadczeniach spotykają się, aby wspólnie wspierać się w kryzysie psychicznym dotyczącym ich samych lub ich rodzin. Rozmowa i wzajemna pomoc pozwoli Ci uporać się z poczuciem duchowego wyobcowania i towarzyskiej izolacji. Grupy prowadzone są przez Ekspertów przez doświadczenie.

GRUPA WSPARCIA

dla bliskich osób chorujących

Początek: 

Koniec:


O której:

Gdzie:

Czwartek, 20.05.2021

Czwartek, 12.08.2021

18:00-20:00

online

GRUPA WSPARCIA

dla osób chorujących

Początek: 

Koniec:


O której:

Gdzie:

Czwartek, 10.06.2021

Czwartek, 19.08.2021

18:00-20:00

ul. Tymienieckiego 34, Poznań