GRUPY WSPARCIA

Grupy wsparcia to działania samopomocowe. Osoby o podobnych problemach lub
doświadczeniach spotykają się, aby wspólnie wspierać się w kryzysie psychicznym dotyczącym ich samych lub ich rodzin. Rozmowa i wzajemna pomoc pozwoli Ci uporać się z poczuciem duchowego wyobcowania i towarzyskiej izolacji. Grupy prowadzone są przez Ekspertów przez doświadczenie.

GRUPA WSPARCIA

dla bliskich osób chorujących

Początek: 

Koniec:


O której:

Gdzie:

Czwartek, 11.02.2021

Czwartek, 29.04.2021

18:00-20:00

online

Facebook

Kontakt

Szkoła Radzenia Sobie

ul. Grunwaldzka 19, 
60-782 Poznań

nr tel. +48 579 649 960

szkolaradzeniasobie@ciszum.pl