top of page

Co zyskasz?

Tematy zajęć:

Życie po diagnozie-
wprowadzenie

Podczas pierwszego spotkania poznasz podstawowe założenia treningu. Dowiesz się, jak wyglądają etapy radzenia sobie z kryzysem psychicznym oraz rozpoznasz na jakim etapie tego procesu jesteś.  Odkryjesz, co Ci przeszkadza, a co pomaga w radzeniu sobie w tej sytuacji. Nauczysz się radzić sobie z żalem, lękiem, gniewem, bezradnością oraz innymi emocjami towarzyszącemu Ci w zaburzeniu.

(Nie)zdrowie psychiczne
w pigułce-

kompendium wiedzy na temat zaburzeń psychicznych

Drugie spotkanie poprowadzi psychiatra, który w prosty i przejrzysty sposób przekaże najważniejsze informacje dot. zaburzeń psychicznych. Podczas zajęć dowiesz się, jakie są neurobiologiczne podłoża zaburzeń psychicznych. Poznasz różne rodzaje zaburzeń oraz nauczysz się rozpoznawać wczesne objawy nawrotów choroby.

Farmakoterapia w pigułce –

informacje medyczne nt. przebiegu zaburzeń i ich leczenia

Zastanawiasz się, jaki wpływ mają na Ciebie leki przepisane przez psychiatrę? Podczas tych zajęć będziesz mieć okazję uzyskać informacje u źródła! Spotkanie poprowadzi psychiatra, który wprowadzi Cię w podstawy farmakoterapii. Poznasz sposoby działania leków, ich możliwe
efekty uboczne oraz fazy przystosowywania się do ich.

Czas trwania: Środa: 05.05; 19.05; 26.05
Czas trwania: 3x3h 17:30-20:30
Gdzie: Online
Kadra: Katarzyna Lisiak, Magdalena Głodek

Warunek przystąpienia:

- udział w zajęciach poprzedzony jest spotkaniem kwalifikacyjnym z psychologiem. W tej sprawie skontaktuje się z Tobą pracownik fundacji, żeby umówić termin wizyty

- jesteś mieszkańcem Poznania

Projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

EFRR_Samorzad_kolor-PL.jpg

Życie po diagnozie,
czyli trening dla młodych

Jesteś młodą osobą, u której rozpoznano zaburzenie psychiczne? Usłyszałeś diagnozę i nie wiesz, co dalej robić? Chcesz zrozumieć, co się z Tobą dzieję i jak możesz sobie pomóc? Ten trening powstały z myślą o Tobie.

- poznasz lepiej siebie oraz stan, którego doświadczasz;

- zrozumiesz, co na Ciebie wpływa;

- nauczysz się interpretować swoje uczucia i emocje,

- dowiesz się, co robić po usłyszeniu diagnozy;

- otrzymasz wsparcie eksperta przez doświadczenie (osoby, która sama doświadczyła i wyszła z kryzysu psychicznego);

- otrzymasz wsparcie psychiatry w tematach:

         - procesu diagnozy,

         - poznania i zrozumienia swojego zaburzenia,

         - objawów nawrotu choroby,

         - wpływu leków na Twoje codzienne funkcjonowanie.

bottom of page