Co zyskasz?

-nauczysz się rozpoznawać wczesne oznaki zaburzeń psychicznych oraz dowiesz się, jak na nie reagować;

-poznasz specyficzne problemy, z jakimi borykają się w pracy osoby z określonymi zaburzeniami psychicznymi;

-dowiesz się, jak stworzyć miejsce pracy przyjazne dla osób w kryzysie psychicznym;

-otrzymasz emocjonalne wsparcie,

-nauczysz się, jak radzić sobie z dystresem i niepokojem, które mogą występować podczas kontaktów z osobami doświadczającymi zaburzeń psychicznych;

-dowiesz się, jak ułatwić pracownikowi powrót do pracy po okresie hospitalizacji lub innej formie leczenia wiążącej się z wyłączeniem z pracy;

-poznasz możliwości modyfikacji obowiązków zawodowych, w zakresie pozwalającym zaadaptować się pracownikowi do pracy po przerwie z powodu leczenia;

-dowiesz się, jak współpracować z ośrodkami wspierającymi osoby z zaburzeniami psychicznymi, z ich rodzinami/bliskimi/opiekunami oraz specjalistami systemu opieki i doradcami zawodowymi.

Kiedy: Piątek, 29.01.2021
Czas trwania: 3h, 16:30-19:30
Gdzie: Online
Kadra: Justyna Mingielewicz, Katarzyna Paczkowska
Warunek przystąpienia:

-zatrudniasz bądź pracujesz z osobami mieszkającymi w Poznaniu lub sam(a) jesteś mieszkańcem Poznania

-dostarczysz wypełniony formularz rekrutacyjny 

Projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

EFRR_Samorzad_kolor-PL.jpg

Zdrowie psychiczne w Twojej firmie,
czyli warsztat dla pracodawców i współpracowników

Jesteś pracodawcą i chcesz zadbać o zdrowie psychiczne swoich pracowników? A może jesteś współpracownikiem osoby doświadczającej zaburzeń psychicznych i chcesz wesprzeć ją w procesie zdrowienia? Jeżeli pragniesz zdobyć wiedzę i umiejętności, które pomogą Ci stworzyć przyjazne miejsce pracy dla osób w kryzysie psychicznym, to ten warsztat jest dla Ciebie!