- mieszkańcy Poznania
- osoby pełnoletnie
- osoby doświadczające trudności psychicznych, u których występują problemy w funkcjonowaniu emocjonalnym /lub       dotyczące zachowania, ale bez wyraźnych objawów klinicznych kwalifikujących do leczenia
- osoby pełnoletnie po kryzysie psychicznym i/lub z diagnozą zaburzenia/choroby psychicznej
- bliscy (np. rodzina, osoby wspierające) osób doświadczających zaburzeń psychicznych

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań- Północ

Facebook

Kontakt

Szkoła Radzenia Sobie

ul. Grunwaldzka 19, 
60-782 Poznań

nr tel. +48 579 649 960

szkolaradzeniasobie@ciszum.pl