top of page

Co zyskasz?

- poznasz etapy radzenia sobie z kryzysem psychicznym

- dowiesz się, jakie są realia życia z zaburzeniem psychicznym i jak wpływa ono na poszczególne sfery  funkcjonowania młodej osoby oraz jej rodziny

- nauczysz się rozpoznawać stresory i strategie obronne osoby chorującej

- dowiesz się, jak określić ramy pracy z osobą żyjącą z zaburzeniem psychicznym i jej rodziną

- stworzysz plan rozwiązywania kryzysów oraz zapobiegania nawrotom

Zrozumieć życie po diagnozie-

wprowadzenie

 

Podczas pierwszego spotkania poznasz podstawowe założenia treningu. Dowiesz się, jak wyglądają etapy radzenia sobie z kryzysem psychicznym oraz jaki wpływ mają na życie rodzinne. Odkryjesz, jak przebiega kaskadowe postępowanie kryzysu w sytuacji, gdy rodzina próbuje radzić sobie sama.

Zaburzenie psychiczne od środka-


informacje nt. przebiegu zaburzeń 

 

Te zajęcia pozwolą Ci lepiej zrozumieć zachowanie osób doświadczających zaburzenia psychicznego. Poznasz, jakie strategie obronne przyjmują dla zachowania własnej wartości. Okryjesz znaczące stresory utrudniające przechodzenie przez kolejne fazy adaptacji oraz zgłębisz idee zdrowienia, jako świadomego wyboru i działania. 

Droga ku zdrowiu

wsparcie jednostek i ich rodzin w procesie zdrowienia

 

Ostatnie zajęcia pomogą Ci określić ramy pracy z osobą żyjącą z zaburzeniem psychicznym i jej rodziną (zakres poufności, kolejność działań). Opracujesz plan rozwiązywania kryzysów oraz zapobiegania nawrotom. Nauczysz się rozpoznawać stopień zagrożenia oraz dobierać do niego adekwatne środki bezpieczeństwa, a także poznasz techniki deeskalacji kryzysu .

Początek: Czwartek, 25.03.2021
Koniec: Czwartek, 08.03.2021
Czas trwania3x3h, 17:00-20:00
Gdzie: online

KadraJoanna Bratkowska
Warunek przystąpienia

- jesteś osobą pełnoletnią

- pracujesz z młodymi osobami z Poznania

EFRR_Samorzad_kolor-PL.jpg

Projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Co zyskasz?

- poznasz różne aspektów genezy i leczenia zaburzeń psychicznych,

- dowiesz się, jakie są realia życia z zaburzeniem psychicznym i jak wpływa ono na poszczególne sfery funkcjonowania młodej osoby oraz jej rodziny;

- zrozumiesz, jaką rolę możesz pełnić w indywidualnej ścieżce zdrowienia i rozwiązywania kryzysów rodzinnych

Zrozumieć życie po diagnozie-

wprowadzenie

 

Podczas pierwszego spotkania poznasz podstawowe założenia treningu. Dowiesz się, jak wyglądają etapy radzenia sobie z kryzysem psychicznym oraz jaki wpływ mają na życie rodzinne.

(Nie)zdrowie psychiczne w pigułce-


kompendium wiedzy nt. zaburzeń psychicznych

 

Drugie spotkanie poprowadzi psychiatra, który w prosty i przejrzysty sposób przekaże najważniejsze informacje dot. zaburzeń psychicznych. Podczas zajęć dowiesz się, jakie są neurobiologiczne podłoża zaburzeń psychicznych. Poznasz różne rodzaje zaburzeń oraz nauczysz się rozpoznawać wczesne objawy nawrotów choroby.

Zaburzenie psychiczne od środka-

informacje nt. przebiegu zaburzeń

 

Te zajęcia pozwolą Ci lepiej zrozumieć zachowanie osób doświadczających zaburzenia psychicznego. Poznasz, jakie objawy są ich stresorami oraz jakie strategie obronne przyjmują dla zachowania własnej wartości. Okryjesz etapy podejście do przestrzegania leczenia oraz dowiesz się, jak możesz wspierać młode osoby na każdym z nich. Spotkanie jest współprowadzone przez psychiatrę. 

Początek: Czwartek 06.05.2021

Koniec: Czwartek 20.05.2021
Czas trwania3x3h, 17:00-20:00
Gdzie: online

KadraJoanna Bratkowska, Magdalena Głodek
Warunek przystąpienia

- jesteś osobą pełnoletnią

- pracujesz z młodymi osobami z Poznania

EFRR_Samorzad_kolor-PL.jpg

Projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Zrozumieć życie po diagnozie,
czyli trening dla profesjonalistów

W swojej codziennej pracy spotykasz się z młodymi osobami z zaburzeniami psychicznymi? Chcesz poznać ich perspektywę, aby lepiej zaplanować odpowiednie dla nich rozwiązania? Pragniesz zrozumieć codzienne wyzwania ich rodzin, aby skutecznej zaangażować ich w proces leczenie? Jeżeli pragniesz wzmocnić kompetencje zawodowe w tym zakresie, to ten trening Cię zainteresuje.

bottom of page