Co zyskasz?

- poznasz etapy radzenia sobie z kryzysem psychicznym

- dowiesz się, jakie są realia życia z zaburzeniem psychicznym i jak wpływa ono na poszczególne sfery  funkcjonowania młodej osoby oraz jej rodziny

- nauczysz się rozpoznawać stresory i strategie obronne osoby chorującej

- dowiesz się, jak określić ramy pracy z osobą żyjącą z zaburzeniem psychicznym i jej rodziną

- stworzysz plan rozwiązywania kryzysów oraz zapobiegania nawrotom

Zrozumieć życie po diagnozie-

wprowadzenie

 

Podczas pierwszego spotkania poznasz podstawowe założenia treningu. Dowiesz się, jak wyglądają etapy radzenia sobie z kryzysem psychicznym oraz jaki wpływ mają na życie rodzinne. Odkryjesz, jak przebiega kaskadowe postępowanie kryzysu w sytuacji, gdy rodzina próbuje radzić sobie sama.

Zaburzenie psychiczne od środka-


informacje nt. przebiegu zaburzeń 

 

Te zajęcia pozwolą Ci lepiej zrozumieć zachowanie osób doświadczających zaburzenia psychicznego. Poznasz, jakie strategie obronne przyjmują dla zachowania własnej wartości. Okryjesz znaczące stresory utrudniające przechodzenie przez kolejne fazy adaptacji oraz zgłębisz idee zdrowienia, jako świadomego wyboru i działania. 

Droga ku zdrowiu

wsparcie jednostek i ich rodzin w procesie zdrowienia

 

Ostatnie zajęcia pomogą Ci określić ramy pracy z osobą żyjącą z zaburzeniem psychicznym i jej rodziną (zakres poufności, kolejność działań). Opracujesz plan rozwiązywania kryzysów oraz zapobiegania nawrotom. Nauczysz się rozpoznawać stopień zagrożenia oraz dobierać do niego adekwatne środki bezpieczeństwa, a także poznasz techniki deeskalacji kryzysu .

Początek: Środa, 10.02.2021
Koniec: Środa, 24.02.2021
Czas trwania3x 3h, 08:30-11:30
Gdzie: online

KadraJoanna Bratkowska, Magdalena Głodek
Warunek przystąpienia

- jesteś osobą pełnoletnią

- pracujesz z młodymi osobami z Poznania

- dostarczysz wypełniony formularz rekrutacyjny 

Projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Zrozumieć życie po diagnozie,
czyli trening dla profesjonalistów

W swojej codziennej pracy spotykasz się z młodymi osobami z zaburzeniami psychicznymi? Chcesz poznać ich perspektywę, aby lepiej zaplanować odpowiednie dla nich rozwiązania? Pragniesz zrozumieć codzienne wyzwania ich rodzin, aby skutecznej zaangażować ich w proces zdrowienia? Jeżeli pragniesz wzmocnić kompetencje zawodowe w tym zakresie, to ten trening Cię zainteresuje.

Facebook

Kontakt

Szkoła Radzenia Sobie

ul. Grunwaldzka 19, 
60-782 Poznań

nr tel. +48 579 649 960

szkolaradzeniasobie@ciszum.pl