top of page

Co zyskasz?

Życie po diagnozie - wprowadzenie

Podczas pierwszego spotkania poznasz podstawowe założenia treningu. Odkryjesz jak wyglądają fazy reakcji emocjonalnej na kryzys kogoś bliskiego. Dowiesz się, jakie są następstwa zaburzenia psychicznego jednego z członków rodziny dla jego bliskich. 

(Nie)zdrowie psychicznego w pigułce

 

Drugie spotkanie poprowadzi psychiatra, który w prosty i przejrzysty sposób przekaże najważniejsze informacje dot. zaburzeń psychicznych. Podczas zajęć dowiesz się, jakie są neurobiologiczne podłoża zaburzeń psychicznych. Poznasz różne rodzaje zaburzeń oraz nauczysz się rozpoznawać wczesne objawy nawrotów choroby.

Farmakoterapia w pigułce

Zastanawiasz się, jaki wpływ mają leki przepisane przez psychiatrę na bliską Ci osobę? Podczas tych zajęć będziesz mieć okazję uzyskać informacje u źródła! Spotkanie poprowadzi psychiatra wraz z ekspertem przez doświadczenie, którzy wprowadzą Cię w podstawy farmakoterapii i odbioru działania leków. Poznasz też ich możliwe
efekty uboczne oraz fazy przystosowywania się do nich.

Obciążenia związanie z zaburzeniem i diagnozą

Zyskasz okazję zrozumienia subiektywnych odczuć osoby doświadczającej zaburzenia - usłyszysz historię kogoś, kto przez to przeszedł. Dowiesz się od niej o zmaganiach z tożsamością i poczuciem własnej wartości. Uzyskasz wskazówki i wsparcie w zakresie poszukiwania równowagi pomiędzy potrzebami osoby bliskiej i własnymi.

Początek: Wtorek, 12.10.2021
Koniec: Wtorek, 02.11.2021
Czas trwania4 x 2h, 17:00-19:00
Gdzie: ul. Tymienieckiego 34, Poznań

Kadra: Andżelika Korczak-Urban, Magdalena Głodek
Warunek przystąpienia

- jesteś osobą pełnoletnią
- mieszkasz, uczysz się lub pracujesz w Poznaniu

- jesteś bliskim osoby, u której rozpoznano zaburzenie psychiczne

EFRR_Samorzad_kolor-PL.jpg

Projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Życie po diagnozie,
czyli trening dla bliskich osób chorujących

Jesteś rodzicem, partnerem, przyjacielem, bliskim osoby, u której rozpoznano zaburzenie psychiczne? Chcesz lepiej zrozumieć stan, którego doświadcza, aby skuteczniej wspierać jej proces zdrowienia? Przy okazji pragniesz dowiedzieć się, jak zaburzenie psychiczne bliskiego wpływa na Ciebie i jak sobie z tym radzić? Jeżeli tak, to ten trening jest dla Ciebie!

- dowiesz się, jak wyglądają fazy reakcji emocjonalnej na kryzys bliskiej Ci osoby;

- odkryjesz, jakie następstwa niesie ze sobą zaburzenie psychiczne bliskiego; 

- poznasz lepiej stan, którego doświadcza;

- zrozumiesz, co na niego wpływa;

- otrzymasz wsparcie ekspertów przez doświadczenie (osoby, która sama doświadczyła i wyszła z kryzysu psychicznego oraz osoby,       która wspierała/wspiera bliskiego zmagającego się z własnym zaburzeniem);

- otrzymasz wsparcie psychiatry w tematach:

                  - procesu diagnozy,

                  - poznania i zrozumienia zaburzenia,

                  - objawów nawrotu choroby,

                  - wpływu leków na codzienne funkcjonowanie.

- treści treningu zostaną przystosowane do potrzeb grupy.

bottom of page