Co zyskasz?

- dowiesz się, czym jest depresja i jak ją rozpoznać
- zdobędziesz wiedzę na temat stygmatyzacja i autostygmatyzacja oraz poznasz ich znacznie w procesie zdrowienia
- nauczysz się rozpoznawać czynnik, które wspierają Twoje zdrowienia
- będziesz miał/miała okazję do wymiany doświadczeń i szukania wsparcia w historii innych osób
- dowiesz się, co wpływa na osobę chorującą i jej proces zdrowienia
- nauczysz się wspierać osoby w depresji
- dowiesz się, jak zadbać o siebie w relacji z osobą chorą

Tematy zajęć:

Rynek pracy w pigułce,

 czyli co muszę wiedzieć, nim podejmę pracę?

Rynek pracy oferuje wiele form
aktywności zawodowej. Warto poznać
je bliżej, aby podjąć jak najlepszą
decyzję przy wyborze pracy. Podczas
spotkania poznasz definicję
pracobiorcy i pracodawcy oraz
dowiesz się, jakie występują między
nimi zależności, zdobędziesz wiedzę
na temat istniejących instrumentów
rynku pracy oraz poznasz bariery
utrudniające poszukiwanie pracy.

Ja na rynku pracy,
 

czyli co mogę zaoferować przyszłemu pracodawcy?

Przygodę na rynku pracy warto
rozpocząć od poznania siebie.
Zbilansowana wiedza o sobie ułatwi Ci
wybór pracy oraz pozwoli lepiej
przygotować się do rozmowy
kwalifikacyjnej. Podczas spotkania
nauczysz się określać swoje
umiejętności, kwalifikacje i
kompetencje, dowiesz się, jak
identyfikować własne wartości oraz
nadawać im hierarchię, a także
poznasz znaczenie pozytywnego
obrazu własnej osoby w kontekście
poszukiwania pracy.

Moja kariera zawodowa,

czyli jak zaplanować swój rozwój na rynku pracy?

Planowanie kariery edukacyjno-
zawodowej pomaga dojść do
wymarzonego miejsca na rynku pracy.
Jak to zrobić? Podczas spotkania
dowiesz się, jak zaplanować swój
rozwój na rynku pracy, poznasz
aktywne metody poszukiwania pracy
oraz zrozumiesz znaczenie rozwoju i
uczenia się przez całe życie.

Początek: 
Koniec: 
Czas trwania: 
Gdzie: 
Kadra: 
Warunek przystąpienia: 

 

wkrótce

Zajęcia odbywają się w ramach projektu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

W drodze do pracy
czyli trening aktywizacji zawodowej

Przechodzisz lub przeszedłeś/przeszłaś kryzys psychiczny i chcesz spróbować swoich sił na rynku
pracy? Nie wiesz, gdzie i jak szukać pracy, ani od czego zacząć? Chcesz poznać swoje silne strony i
pokierować przyszłą karierą zawodową? Jeżeli chcesz pewnym korkiem wejść na rynek pracy, to ten
trening Ci w tym pomoże!