Co zyskasz?

- Integrację z innymi osobami doświadczających problemów psychicznych

- Możliwość wymiany doświadczeń
- Wsparcie Ekspertów przez doświadczenie
- Korzystanie z wiedzy i mądrości grupowej osób z podobnymi doświadczeniami
- Uzyskanie szerszej perspektywy na kwestie zaburzeń
- Zniesienie poczucia tabu i osamotnienia wynikającego z posiadanej diagnozy

Początek: 18.06.2021
Koniec: każdy piątek
Czas trwania: 16:00-19:00
Gdzie: ul. Tymienieckiego 34
Kadra: Justyna Mingielewicz + Ekspert przez doświadczenie
Warunek przystąpienia
- dla pacjentów ŚCZP Poznań Północ

 

Zapisy pod numerem telefonu: 579-649-960
 

Zajęcia odbywają się w ramach projektu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Razem raźniej,
czyli grupa wsparcia dla osób doświadczających kryzysu psychicznego

Jesteś osobą, u której rozpoznano zaburzenie psychiczne? Chciałbyś poznać nowe osoby z podobnym doświadczeniem? Dołącz do naszej grupy wsparcia!