top of page
Tego kursu nie można już zarezerwować.

Zajęcia dla rodziców - Szkoły Średnie

  • Zakończony
  • Online (Zoom)

Opis usługi

Projekt „Szkoła, która daje radę – wsparcie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży” jest realizowany przez Fundację CISZUM w ramach programu „Fundusz Pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-2023” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W ramach tych środków udzielającym finansowania jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.


Dane kontaktowe

pokój 314 Święty Marcin 80/82, Poznań, Poland


bottom of page