top of page

Co zyskasz?

- zdobędziesz niezbędną wiedzę na temat zaburzeń psychicznych
- poznasz potrzeby bliskich w krytycznych momentach zaburzenia/choroby
- odkryjesz wpływ zaburzenia bliskiej osoby na różne sfery życia członków rodziny
- poznasz metody rozwiązywania problemów oraz efektywnej komunikacji
- dowiesz się, w jaki sposób pomagać osobie z zaburzeniem w procesie jej zdrowienia
- stworzysz indywidualny plan rozwiązywania kryzysów oraz zapobiegania nawrotom 

Tematy zajęć:

Życie po diagnozie-wprowadzenie do programu

16.09.2020

Rodzina w potrzebie! -obiektywne i subiektywne obciążenia

14.10.2020

Zaburzony świat- wprowadzenie podstawowych zagadnień

23.09.2020

Rodzina w potrzebie II- warsztaty umiejętności

21.10.2020

(Nie)zdrowie psychiczne w pigułce- kompendium wiedzy na temat zaburzeń psychicznych

30.09.2020

Droga ku zdrowiu- praktyczne informacje nt. systemu pomocy i procesu zdrowienia

28.10.2020

Farmakoterapia w pigułce
-informacje medyczne nt. przebiegu zaburzeń i ich leczenia

07.10.2020

Życie po diagnozie- podsumowanie i ewaluacja

04.11.2020

Początek: środa, 16.09.2020
Koniec: środa, 18.11.2020 
Czas trwania: 8 tygodni, 2h/tydzień
Gdzie: online
Kadra: Joanna Bratkowska, Kasia Lisiak
Warunek przystąpienia

 - mieszkańcy Poznania     
- bliscy osób po kryzysie psychicznym lub z diagnozą choroby/zaburzenia psychicznego

 

Projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Życie po diagnozie,
czyli program dla bliskich 

Jesteś rodzicem lub przyjacielem młodej osoby, u której rozpoznano zaburzenie psychiczne? Chcesz wesprzeć ją i uczestniczyć w jej procesie zdrowienia? Pragniesz zdobyć wiedzę i kompetencje, które pomogą Ci lepiej sobie radzić z trudnościami wspierania osoby z zaburzeniem psychicznymi? Te warsztaty powstały z myślą o Tobie. 

bottom of page