Co zyskasz?

- poznasz lepiej siebie oraz stan, którego doświadczasz
- nauczysz się interpretować swoje uczucia i emocje
- dowiesz się, co robić po usłyszeniu diagnozy
- opracujesz plan działania wspierający Twoje zdrowienie
- dowiesz się, jak przeciwdziałać nawrotom choroby

- otrzymasz wsparcie eksperta przez doświadczenie (osoby, która sama doświadczyła i wyszła z kryzysu psychicznego)
- otrzymasz wsparcie psychiatry w tematach:

  • procesu diagnozy

  • poznania i zrozumienia swojego zaburzenia

  • wpływu leków na Twoje codzienne funkcjonowanie

  • objawów nawrotu choroby

Tematy spotkań:

Życie po diagnozie-wprowadzenie do programu

17.09.2020

Mój zaburzony świat- życie z zaburzeniem psychicznym

15.10.2020

Gadać, by się dogadać- warsztat umiejętności komunikacyjnych

05.11.2020

Krok po kroku ku zdrowiu
-etapy radzenia sobie z zaburzeniem psychicznym

24.09.2020

Odzyskać wewnętrzny spokój- strategie radzenia sobie ze stresem

22.10.2020

Życie po diagnozie- podsumowanie i ewaluacja 

12.11.2020

(Nie)zdrowie psychiczne w pigułce- kompendium wiedzy na temat zaburzeń psychicznych

01.10.2020

Psychiczne SOS-ścieżki leczenia i wsparcia

22.10.2020

Farmakoterapia w pigułce
-informacje medyczne nt. przebiegu zaburzeń i ich leczenia

08.10.2020

Nie patrzeć za plecy chorobie -zapobieganie nawrotom

29.10.2020

Początek: czwartek, 17.09.2020
Koniec: czwartek, 12.11.2020 
Czas trwania: 10 tygodni, 2h/tydzień (18-20)
Gdzie: Mielżyńskiego 27/29 Poznań
Kadra: Joanna Bratkowska-psycholog
Agnieszka-ekspert przez doświadczenie
Warunek przystąpienia:

      - osoby dorosłe do 35. roku życia  
       - mieszkańcy Poznania
       - osoby po kryzysie psychicznym lub z diagnozą              choroby/zaburzenia psychicznego

       -konsultacja psychologiczna z psychologiem z                naszego zespołu
 

Projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Życie po diagnozie,
czyli program dla młodych

Jesteś młodą osobą, u której rozpoznano zaburzenie psychiczne? Usłyszałeś diagnozę i nie wiesz, co dalej robić? Chcesz zrozumieć, co się z Tobą dzieje i jak możesz sobie pomóc? Ten program powstał z myślą o Tobie.