Co zyskasz?

- zapoznasz się z wymaganiami dorosłości, w tym rynku pracy
- nauczysz się określać swoje umiejętności i talenty
- przygotujesz Pozytywny Profil Osobisty
- nauczysz się wyznaczać cele życiowe oraz określać plan ich realizacji
- poznasz metody efektywnej komunikacji interpersonalnej
- dowiesz się, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
- nauczysz się sztuki autoprezentacji
- poznasz znaczenie asertywności w kontekście planowania własnej kariery zawodowej
- nauczysz się efektywnie planować i zarządzać swoim czasem

Tematy spotkań:
(online i stacjonarnie)

Wchodzenie w dorosłość-wprowadzenie do programu

online

14.09.2020

stacjonarnie

15.09.2020

Gadać by się dogadać –
warsztat umiejętności
komunikacyjnych

online

12.10.2020

stacjonarnie

13.10.2020

Wchodzenie w
dorosłość –
podsumowanie

online

09.11.2020

stacjonarnie

10.11.2020

Kim jestem? Co mam do
zaoferowania innym? –
warsztat
samoidentyfikacji

online

21.09.2020

stacjonarnie

22.09.2020

Wywołać efekt WOW –
sztuka autoprezentacji

online

19.10.2020

stacjonarnie

20.10.2020

Jestem na TAK –
tworzenie Pozytywnego
Profilu Osobistego

online

28.09.2020

stacjonarnie

29.09.2020

Żyć w zgodzie ze sobą i
innymi ludźmi – sztuka
asertywności

online

26.10.2020

stacjonarnie

27.10.2020

Plan na siebie –
tworzenie planu
osiągnięcia wybranego
celu

online

05.10.2020

stacjonarnie

06.10.2020

Nie tracić czasu –
warsztat zarządzenia
czasem

online

02.11.2020

stacjonarnie

03.11.2020

Zajęcia online

Początek: poniedziałek, 14.09.2020 17:00-19:00
Koniec: środa, 16.11.2020 
Czas trwania: 10 tygodni, 2h/tydzień
Gdzie: Online
Kadra:
Joanna Bratkowska, Kinga Kaczmarczyk

Warunek przystąpienia:
 
- 15-35 lat     
 - mieszkańcy Poznania
     
- osoby po kryzysie psychicznym lub z diagnozą choroby/zaburzenia psychicznego

Zajęcia stacjonarne

Początek: wtorek, 15.09.2020 16:30-18:30
Koniec: wtorek, 17.11.2020 
Czas trwania: 10 tygodni, 2h/tydzień
Gdzie: Mielżyńskiego 27/29
Kadra:
Justyna Mingielewicz, Kinga Kaczmarczyk
Warunek przystąpienia
- 15-35 lat 

- mieszkańcy Poznania       
- osoby po kryzysie psychicznym lub z diagnozą choroby/zaburzenia psychicznego

Projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Wchodzenie w dorosłość, 
czyli program dla młodych

Jesteś młodą osobą, u której rozpoznano zaburzenie psychiczne? Nie wiesz, jak poradzić sobie z
problemami związanymi z Twoim zdrowiem? Do tego wchodzisz na ścieżkę dorosłości i nie wiem, jak
się na niej odnaleźć? Ten program pomoże Ci wejść pewnym krokiem w dorosłość!

Facebook

Kontakt

Szkoła Radzenia Sobie

ul. Grunwaldzka 19, 
60-782 Poznań

nr tel. +48 579 649 960

szkolaradzeniasobie@ciszum.pl