top of page

Co zyskasz?

Tematy spotkań:

Wchodzenie w dorosłość-wprowadzenie do programu

26.03.2021

Gadać by się dogadać –
warsztat umiejętności
komunikacyjnych

30.04.2021

Wchodzenie w
dorosłość –
podsumowanie

28.05.2021

Kim jestem? Co mam do
zaoferowania innym? –
warsztat
samoidentyfikacji

09.04.2021

Wywołać efekt WOW –
sztuka autoprezentacji

07.05.2021

Jestem na TAK –
tworzenie Pozytywnego
Profilu Osobistego

16.04.2021

Żyć w zgodzie ze sobą i
innymi ludźmi – sztuka
asertywności

14.05.2021

Plan na siebie –
tworzenie planu
osiągnięcia wybranego
celu

23.04.2021

Nie tracić czasu –
warsztat zarządzenia
czasem

21.05.2021

Początek: Piątek, 26.03.2021
Koniec: Piątek, 28.05.2021
Czas trwania: 10x2h, 16:30-18:30
Gdzie: Online
Kadra: Joanna Wróbel, Kinga Kaczmarczyk
Warunek przystąpienia:

      - jesteś osobą w wieku 15-35 lat
      - mieszkańcy Poznania
      - osoby po kryzysie psychicznym lub z diagnozą choroby/zaburzenia psychicznego

       -konsultacja psychologiczna z psychologiem z naszego zespołu
 

Projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Wchodzenie w dorosłość, 
czyli program dla młodych

Jesteś młodą osobą, u której rozpoznano zaburzenie psychiczne? Nie wiesz, jak poradzić sobie z
problemami związanymi z Twoim zdrowiem? Do tego wchodzisz na ścieżkę dorosłości i nie wiesz, jak
się na niej odnaleźć? Ten program pomoże Ci wejść pewnym krokiem w dorosłość!

- zapoznasz się z wymaganiami dorosłości, w tym rynku pracy
- nauczysz się określać swoje umiejętności i talenty
- przygotujesz Pozytywny Profil Osobisty
- nauczysz się wyznaczać cele życiowe oraz określać plan ich realizacji
- poznasz metody efektywnej komunikacji interpersonalnej
- dowiesz się, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
- nauczysz się sztuki autoprezentacji
- poznasz znaczenie asertywności w kontekście planowania własnej kariery zawodowej
- nauczysz się efektywnie planować i zarządzać swoim czasem

bottom of page