POZNAŃ

Zajęcia przeznaczone są dla mieszkańców/osób uczących się/pracujących na terenie miasta Poznania.

WARSZTATY
(jednorazowe spotkanie, 3 godziny)

GRUPY WSPARCIA

 

TRENINGI
(3 spotkania
po 2 godziny)

 WSPARCIE EPD
(Ekspertów przez Doświadczenie)

PSYCHOEDUKACJA
(jednorazowe spotkanie, 1,5 godziny)