top of page

Co zyskasz?

Tematy zajęć:

Odzyskać wewnętrzny spokój w zaburzonym świecie –

 strategie radzenia sobie z zaburzeniem oraz towarzyszącym mu stresem

Podczas pierwszego spotkania dowiesz się, jak zaburzenie psychiczne wpływa na Twoje funkcjonowanie emocjonalne, poznawcze oraz społeczne.  Poznasz sposoby pomagające  przejść przez krytyczne momenty w procesie diagnozowania i leczenia. Dodatkowo nauczysz się rozpoznawać i radzić sobie ze stresem – opracujesz Indywidualny Plan Radzenia Sobie Ze Stresem.

Twoje psychiczne SOS -

ścieżki leczenia i wsparcia

Drugie spotkanie pozwoli Ci odkryć różne rodzaje dostępnej pomocy oraz leczenia. Podczas spotkania dowiesz się, jak nawiązać kontakt ze specjalistami oraz budować swoją sieć wsparcia. Zajęcia będą uzupełnione warsztatem umiejętności komunikacyjnych. 

Nie patrzeć za plecy choroby-

zapobieganie nawrotom

Ostatnie zajęcia nauczą Cię rozpoznawać wczesne oznaki nawrót choroby. Opracujesz na nich Instruktażu Zapobiegania Nawrotom, zawierający indywidualne sposoby na zapobieganie nawrotom choroby.

Początek: Środa, 17.03.2021

Koniec: Środa, 31.03.2021
Czas trwania: 3x3h 17:30-20:30
Gdzie: Online
Kadra: Katarzyna Lisiak
Warunek przystąpienia:

- udział w zajęciach poprzedzony jest spotkaniem kwalifikacyjnym z psychologiem. W tej sprawie skontaktuje się z Tobą pracownik fundacji, aby umówić termin wizyty
- jesteś mieszkańcem Poznania

Projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

EFRR_Samorzad_kolor-PL.jpg

Od diagnozy do zdrowia,  
czyli trening dla młodych

Jesteś młodą osobą, u której rozpoznano zaburzenie psychiczne? Usłyszałeś diagnozę i nie wiesz, co dalej robić? Chcesz wiedzieć, jak sobie pomóc i powrócić do zdrowia? Jeżeli tak, to ten trening Ci w tym pomoże. 

- zrozumiesz, jak zaburzenie wpływa na Twoje funkcjonowanie;

- nauczysz się rozpoznawać i radzić sobie ze stresem, 

- opracujesz plan działania wspierający Twoje zdrowienie,

- odkryjesz dostępne ścieżki leczenia i wsparcia,

- nauczysz się skutecznie komunikować z innymi,

- dowiesz się, jak przeciwdziałać nawrotom choroby;

- otrzymasz wsparcie eksperta przez doświadczenie (osoby, która sama doświadczyła i wyszła z kryzysu psychicznego).

bottom of page