Co zyskasz?

Początek: Środa, 14.04.2021
Koniec: Środa, 28.04.2021
Czas trwania3x 3h, 17:30-20:30
Gdzie: online

Kadra: Katarzyna Lisiak, Magdalena Głodek
Warunek przystąpienia

- jesteś osobą pełnoletnią

- jesteś bliskim młodej osoby z Poznania, u której rozpoznano zaburzenie psychiczne

EFRR_Samorzad_kolor-PL.jpg

Projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Życie po diagnozie,
czyli trening dla bliskich osób chorujących

Jesteś rodzicem lub przyjacielem młodej osoby, u której rozpoznano zaburzenie psychiczne? Chcesz lepiej zrozumieć stan, którego doświadcza, aby skuteczniej wspierać jej proces zdrowienia? Przy okazji pragniesz dowiedzieć się, jak zaburzenie psychiczne bliskiego wpływa na Ciebie i jak sobie z tym radzić? Jeżeli tak, to ten trening jest dla Ciebie!

- dowiesz się, jak wyglądają fazy reakcji emocjonalnej na kryzys bliskiej Ci osoby;

- odkryjesz, jakie następstwa niesie ze sobą zaburzenie psychiczne bliskiego; 

- poznasz lepiej stan, którego doświadcza;

- zrozumiesz, co na niego wpływa;

- otrzymasz wsparcie ekspertów przez doświadczenie (osoby, która sama doświadczyła i wyszła z kryzysu psychicznego oraz osoby,       która wspierała/wspiera bliskiego zmagającego się z własnym zaburzeniem);

- otrzymasz wsparcie psychiatry w tematach:

                  - procesu diagnozy,

                  - poznania i zrozumienia zaburzenia,

                  - objawów nawrotu choroby,

                  - wpływu leków na codzienne funkcjonowanie.

- treści treningu zostaną przystosowane do potrzeb grupy.

Życie po diagnozie –

wprowadzenie

 

Podczas pierwszego spotkania poznasz podstawowe założenia treningu. Odkryjesz biologiczne, psychologiczne i społeczne wymiary zaburzenia oraz dowiesz się, jak wyglądają fazy reakcji emocjonalnej na kryzys kogoś bliskiego. Dowiesz się, jakie są następstwa zaburzenia psychicznego jednego z członków rodziny dla jego bliskich. 

(Nie)zdrowie psychiczne
w pigułce-

kompendium wiedzy na temat zaburzeń psychicznych

 

Drugie spotkanie poprowadzi psychiatra, który w prosty i przejrzysty sposób przekaże najważniejsze informacje dot. zaburzeń psychicznych. Podczas zajęć dowiesz się, jakie są neurobiologiczne podłoża zaburzeń psychicznych. Poznasz różne rodzaje zaburzeń oraz nauczysz się rozpoznawać wczesne objawy nawrotów choroby.

Farmakoterapia w pigułce –

 

informacje medyczne nt. przebiegu zaburzeń i ich leczenia

 

Zastanawiasz się, jaki wpływ mają leki przepisane przez psychiatrę na bliską Ci osobę? Podczas tych zajęć będziesz mieć okazję uzyskać informacje u źródła! Spotkanie poprowadzi psychiatra, który wprowadzi Cię w podstawy farmakoterapii. Poznasz sposoby działania leków, ich możliwe
efekty uboczne oraz fazy przystosowywania się do nich.