Pandemia wywarła ogromny wpływ na zdrowie psychiczne Polaków. Szczególnie narażeni są ludzie młodzi, których kolejne etapy edukacji i rozwoju społecznego zostały zakłócone. Warto zastanowić się, czy Twoje dziecko nie potrzebuje konsultacji psychologiczne

Co zyskasz?

- poznasz wczesne sygnały ostrzegawcze mogące świadczyć o wystąpieniu kryzysu psychicznego

- spotkasz eksperta przez doświadczenie  - rodzica osoby, u której w wieku nastoletnim ujawnił się kryzys psychiczny

- poznasz potrzeby bliskich w momencie kryzysu i dowiesz się jak ważne jest zadbanie o nie

- poznasz metody efektywnej komunikacji - nauczysz się aktywnie słuchać oraz wyrażać swoją perspektywę

- poznasz metody na skuteczniejsze stawianie granic 

Czas trwania: 2 godziny
Kiedy: 27.05.2021- 17:30-19:30
Gdzie: Online
Kadra: Joanna Bratkowska
Warunek przystąpienia:

 -przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Zostanie on wysłany po zapisie - należy go wypełnić, wydrukować, podpisać i przesłać do nas skan

Projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne

EFRR_Samorzad_kolor-PL.jpg

Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego,
prezentacja dla rodziców nastolatków.

Niepokoi Cię zachowanie Twojego nastoletniego dziecka i zastanawiasz się, czy to „po prostu okres dorastania”, czy może sygnał problemu wymagającego specjalistycznej pomocy? Chcesz dowiedzieć się jak najlepiej porozmawiać z nim o zdrowiu psychicznym? Pragniesz zdobyć wiedzę i kompetencje, które pomogą Ci lepiej komunikować się z dorastającym dzieckiem? Te zajęcia powstały właśnie dla Ciebie.