Co zyskasz?

- określisz swój stopień zadowolenia z rożnych rodzajów wsparcia;

- dowiesz się jakie są sposoby nawiązywania kontaktów; 

- nauczysz się jak sobie radzić z przeszkodami w sięganiu po wsparcie,

- poznasz sposoby pogłębiania relacji,

- nauczysz się skutecznie komunikować z innymi,

- otrzymasz wsparcie eksperta przez doświadczenie (osoby, która sama doświadczyła i wyszła z kryzysu psychicznego)

Twoje źródła wsparcia-
 jak je znaleźć lub wzmocnić

Podczas pierwszego spotkania dowiesz się, jak rozpoznawać potencjalne źródła wsparcia i jak budować swoją sieć wsparcia. Nauczysz się odróżniać  poszerzanie i pogłębianie kontaktów z innymi

"Być przyjacielem i mieć przyjaciół"

Drugie spotkanie jest okazją do poznania sposobów budowania bliższych relacji, w których wsparcie może być wzajemne. Zajęcia będą uzupełnione warsztatem umiejętności komunikacyjnych

Początek: Środa, 19.05.2021

Koniec:  Środa, 26.05.2021
Czas trwania: 2 x 2h, 18:00-20:00
Gdzie: Online
Kadra: Joanna Bratkowska
Warunek przystąpienia:

- jesteś w wieku 15-35 lat

- w Poznaniu

-dostarczysz wypełniony formularz rekrutacyjny 

Projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne

EFRR_Samorzad_kolor-PL.jpg

Dbanie o zdrowie psychiczne,
relacje jako źródło wsparcia

 Jesteś młodą osobą i masz trudności z radzeniem sobie w kontaktach z innymi? Martwisz się, jak inni Cię odbierają, czy Cię rozumieją? Wiesz, że potrzebne Ci wsparcie,  ale nie wiesz, jak je sobie zapewnić? Chcesz wiedzieć, jak sobie pomóc i nauczyć się budować relacje? Jeżeli tak, to te zajęcia są dla Ciebie.