Co zyskasz?

- zrozumiesz, jak stres wpływa na Twoje funkcjonowanie;

- nauczysz się rozpoznawać i radzić sobie ze stresem, 

- opracujesz plan działania wspierający Twoje zdrowie,

- otrzymasz wsparcie eksperta przez doświadczenie (osoby, która sama doświadczyła i wyszła z kryzysu psychicznego).

O tym, co zakłóca spokój,
 źródła i przejawy stresu

Podczas pierwszego spotkania dowiesz się jak codzienne kłopoty i stresujące zdarzenia życiowe wpływają na Twoje funkcjonowanie emocjonalne, poznawcze oraz społeczne.  Nauczysz się rozpoznawać  charakterystyczne dla siebie przejawy stresu i poziom stresu zagrażający dla zdrowia psychicznego.

Twoje psychiczne SOS

Indywidualny Plan Radzenia Sobie ze stresem

Drugie spotkanie pozwoli Ci odkryć strategie zapobiegania stresowi i radzenia sobie z nim, kiedy wystąpi. Zestawisz poznane na pierwszym spotkaniu własne obszary podatności na stres i dowiesz się, jak się chronić dzięki poznanym strategiom – stworzysz własny, spersonalizowany Plan Radzenia Sobie Ze Stresem.

Początek: Środa, 19.05.2021

Koniec:  Środa, 26.05.2021
Czas trwania: 2 x 2h, 15:30-17:30
Gdzie: Online
Kadra: Joanna Bratkowska
Warunek przystąpienia:

- jesteś w wieku 15-35 lat

- w Poznaniu

-dostarczysz wypełniony formularz rekrutacyjny 

Projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne

EFRR_Samorzad_kolor-PL.jpg

Dbanie o zdrowie psychiczne,
radzenie sobie ze stresem?

 Jesteś młodą osobą i martwisz się o swoje zdrowie psychiczne z powodu stresu? Usłyszała/eś, że Twoje zdrowie psychiczne jest pogorszone i nie wiesz, co dalej robić? Chcesz wiedzieć, jak sobie pomóc i chronić swoje zdrowie przed szkodliwym wpływem stresu? Jeżeli tak, to te zajęcia są dla Ciebie.